mattesmart
Kringsjåveien 3A
7032 Trondheim
spansksmart
www.mattesmart.no
Velkommen til spansksmart :)

Hei,

Jeg har vært mye i Spania og Ecuador, og har hatt mye glede av å kunne spansk.
Jeg håper at du som holder på å lære deg spansk nå, får like stor glede av språket

Det jeg synes tar lengst tid når en lærer et nytt språk, er å snakke.

Med
spansksmart øver du på å snakke spansk, øver inn setninger og strukturer,
samtidig som du spiller morsomme kortspill.

spansksmart består av tre kortstokker. I den første snakker du i presens, i den neste i futurum,
og i den tredje i fortid.

For å gjøre det mere oversiktlig, har jeg skrevet verbendelsene med uthevet skrift.
Jeg har også brukt mange ord du vil kjenne igjen fra norsk og engelsk.
Du vil også se at setningene i de tre tidene ligner på hverandre.

Alt dette håper jeg skal gjøre det lettere å øve inn spansken :)


Lykke til med
spansksmart!