Mange av oss har spilt kortspillet Vri Åtter. Her er en annen variant, Vri Femmer, fordi det er kort nummer 5 man vrir med.

De fem kortene med verb på, er ikke med her.

Hver spiller får 6 kort. Resten av kortene legges i en bunke på bordet med billedsiden ned.
Snu det øverste kortet, og legg det med billedsiden opp ved siden av bunken.

Kortet man legger ut, må følge fargen eller ha samme verdi som kortet på bordet. Legger man ut et kort med samme verdi, altså samme tall, skifter fargen.

Når første spiller skal legge ut, legger han ikke ut kortet med en gang, men leser den norske setningen høyt. Neste spiller skal så oversette setningen til spansk.

Hvis neste spiller greier å oversette setningen til spansk, legges kortet på bordet. Hvis han ikke greier å oversette setningen, må han ta inn kortet.
Så er det hans tur til å legge ut et kort på samme måte.

Hvis dere syns det er vanskelig å oversette fra norsk til spansk, kan dere jo begynne med å oversette fra spansk til norsk.

Kortene med Usted (De), er vrikort. Disse kan legges på alle kort. Neste spiller må da fortsette i denne fargen.

Hvis man ikke kan legge ut, trekker man inntil tre kort fra bunken. Kan man fortsatt ikke legge ut, er det nestemann sin tur.

Vinneren er den som først blir kvitt kortene sine

Hvis bunken med kort man trekker fra går tom, bruker man kortene som er lagt ut som ny trekkbunke. La det øverste kortet fortsatt ligge med billedsiden opp. Husk å stokke kortene.
Når dere har spilt spansksmart en stund, kan dere jo sjekke hvor mye dere har lært :)

Legg kortbunken midt på bordet med billedsiden ned. Verbkortene er ikke med.

Førstemann trekker et kort, og leser den norske setningen høyt. Nesta spiller skal så oversette setningen til spansk. Hvis han greier det, får han kortet.

Greier han det ikke, legges kortet nederst i bunken på bordet.

Så er det nestemann sin tur til å trekke et kort, og lese setningen som skal oversettes.

Siden man på spansk ikke sier pronomene, fordi verbendelsene forteller hvem det er som gjør noe, kan dere jo la være å bruke pronomen nå.

Vinneren er den som først har tatt 10 kort.

Hvis dette går greit, kan dere jo gå over til en av de andre kortstokkene, hvor dere snakker i futurum eller fortid:)
Vri Femmer
spansksmart
www.mattesmart.no
Dette er som spillet over, men her vrir dere med de fem verb-kortene. Kortene med Usted er altså bare vanlige kort her.

Det er 5 verb-kort.
HABLAR (å snakke), COMPRAR (å kjøpe), BEBER (å drikke), COMER (å spise) og VIVIR (å bo)

Er verb-kort kan legges på alle kort, og hvis du f.eks. legger ut verb-kortet
COMPRAR, må neste spiller legge på et kort med dette verbet. F.eks. Yo compro una bicicleta.


Hei,

Jeg håper du vil like spansksmart :)

Med spansksmart øver du på å snakke spansk, og på verbbøyningene.
Verbendelsene har markert skrift.

Hvis det er noe du lurer på i forhold til uttale, spør du læreren din.

Lykke til :)
Vri Femmer med verb
mattesmart
Kringsjåveien 3A
7032 Trondheim