mattesmart
Kringsjåveien 3A
7032 Trondheim
To spillere. Fargene på kortene spiller ingen rolle her, og kortene med pluss og pil har bare vanlig verdi. De fire vri-kortene er ikke med.

Del kortstokken i to like store bunker. Legg din bunke med billedsiden ned foran deg, og begynn krigen:

Snu det øverste kortet i bunken deres samtidig, og legg det med billedsiden opp. Hvis en spiller legger 3 og den andre 5, vinner den som først sier hva 3 x 5 er. Vedkommende får motspilleren sitt kort, og legger begge kortene nederst i sin bunke.

Hvis dere legger ut like høye kort, eller sier det riktige svaret samtidig, blir det krig: Legg ut tre kort hver, og så multipliser dere de to neste kortene. Den som sier svaret først vinner krigen og får alle kortene. Er de to siste kortene også like, eller dere sier svaret samtidig, blir det ny krig.

Den som til slutt har alle kortene, vinner.

Krig kan også spilles med addisjon og subtraksjon.
Hvis du har den første utgaven av mattesmart, har du andre vrikort. For dem er reglene slik: Legg på et vrikort og velg den fargen du vil ha. Nestemann legger så ut et kort i denne fargen, som neste spiller igjen skal multiplisere med.
Neste spiller må trekke et kort fra bunken, og får ikke legge ut i denne omgangen.


Hopp over neste spiller


Vrikort. Disse kan legges på alle kort. Velg den fargen du vil ha, og nestemann må multiplisere sitt kort med tallet som er i den fargen du velger.
mattesmart med gamle vrikort
Hvis et spesialkort legges ut først fra bunken når spillet begynner, legges det i bunnen av bunken, og man legger ut et nytt kort.

Vinneren er den som først blir kvitt kortene sine.
Husk å stokke kortene hvis dere må snu bunken.
mattesmart
Tre kort på hånda med mattesmart
Hver spiller får 3 kort. Resten av kortene legges i en bunke på bordet med billedsiden ned.

Første spiller legger ut et kort, og neste spiller legger så ut et kort i samme farge eller med samme verdi, og multipliserer de to tallene. Legger han ut et kort med samme verdi, skifter fargen.

Du skal alltid ha tre kort på hånden, så når du legger ut et kort, må du trekke inn et nytt fra bunken.

Hvis du ikke kan legge ut, har du en sjanse til :) Trekk et kort fra bunken, og håp at det er riktig farge eller tall. Er det ikke det, må du ta inn alle kortene som er lagt ut, og legge dem ved siden av deg.

Så legger neste spiller ut et kort som nestemann igjen skal multiplisere med.

Når spillet er ferdig teller dere hvor mange kort dere har tatt inn, og den som har færrest kort har vunnet.

Blir det kort til overs på slutten av spillet, går de ut.

Dette kan også spilles med addisjon og subtraksjon.
Hvis dere skal spille med subtraksjon, trekker dere det minste tallet fra det største.
www.mattesmart.no
Krig med mattesmart
Her er ikke vrikortene med, og kortene med pluss og pil har bare vanlig verdi.
Dette kan også spilles med addisjon og subtraksjon.
Hvis dere skal spille med subtraksjon,trekker dere det minste tallet fra det største.
mattesmart
Hver spiller får 5 kort. Resten av kortene legges i en bunke på bordet med billedsiden ned. Snu det øverste kortet og legg det med billedsiden opp ved siden av bunken. Første spiller legger ut et kort i samme farge eller med samme verdi, og multipliserer de to tallene. Legger du ut et kort med samme verdi, skifter fargen.

Hvis du ikke har kort å legge ut, kan du trekke ett kort fra bunken. Hvis du fortsatt ikke kan legge ut, sier du pass, og det er nestemann sin tur.
SPESIALKORT