mattesmart
Kringsjåveien 3A
7032 Trondheim
fransksmart
Mange har spilt kortspillet Vri Åtter. Her er en annen variant, Vri Sjuer, fordi det er kort nummer 7 man vrir med.

De fem kortene med verb på, er ikke med her.

Hver spiller får seks kort. Resten av kortene legges i en bunke på bordet med billedsiden ned. Snu det øverste kortet, og legg det med billedsiden opp ved siden av bunken.

Kortet man legger ut, må følge fargen eller ha samme verdi som kortet på bordet. Legger man ut et kort med samme verdi, altså samme tall, skifter fargen.

Når første spiller skal legge ut, legger han ikke ut kortet med en gang, men leser den norske setningen høyt. Neste spiller skal så oversette setningen til fransk.

Hvis neste spiller greier å oversette setningen til fransk, legges kortet på bordet. Hvis han ikke greier å oversette setningen, må han ta inn kortet.
Så er det hans tur til å legge ut et kort på samme måte.

Husk at verbendelsene som ikke skal uttales, har grå skrift

Kortene med vous (De), er vrikort, og kan legges på alle kort. Neste spiller fortsetter da i denne fargen. Husk å ikke forveksle vous (De) med vous (dere).

Hvis man ikke har kort å legge ut, trekker man inntil tre kort fra bunken. Kan man fortsatt ikke legge ut, er det nestemann sin tur.

Vinneren er den som først blir kvitt kortene sine.

Hvis bunken med kort man trekker fra går tom, bruker man kortene som er lagt ut som ny trekkbunke. La det øverste kortet fortsatt ligge med billedsiden opp. Husk å stokke kortene.

Hvis dere syns det er vanskelig å oversette fra norsk til fransk, kan dere jo begynne med å oversette fra fransk til norsk.
www.mattesmart.no
Hei,

Jeg håper du vil like fransksmart :)

Med fransksmart øver du på snakke fransk, og på verb-bøyningene.
Verbendelsene som ikke uttales, har grå skrift

Hvis det er noe du lurer på i forhold til uttale, spør du læreren din.

Lykke til!
Dette spilles som spillet over, men her vrir dere med de fem verb-kortene. Kortene med
vous (De) har altså bare vanlig verdi her.

Det er fem verb-kort:
DANSER, PREPARER, PARLER (snakke), VISITER (besøke) og FINIR (slutte, avslutte).

Et verb-kort kan legges på alle kort, og hvis du f.eks. legger ut verb-kortet
VISITER, må neste spiller legge på et kort med dette verbet. F.eks. Elle visite Paris.

Vri Sjuer
Vri Sjuer med verb
Når dere har spilt fransksmart en stund, kan dere jo sjekke hvor mye dere har lært :)
Legg kortbunken midt på bordet med billedsiden ned. Verb-kortene er ikke med.

Førstemann trekker et kort. Han leser den norske setningen høyt, og så skal medspilleren oversette setningen til fransk. Hvis han greier det, får han kortet.

Greier han det ikke, legges kortet nederst i bunken på bordet.

Så er det nestemann sin tur til å trekke et kort, og lese setningen som skal oversettes.

Vinneren er den som først har tatt 10 kort.

Hvis dette går greit, kan dere jo gå over til en av de andre kortstokkene, hvor dere snakker i futurum eller fortid :)