web counter
web counter
Velkommen til smartkort og leksehjelp:)


fransksmart og spansksmart er kortspill for deg som holder på å lære deg fransk eller spansk. Du spiller morsomme kortspill, samtidig som du øver på å snakke fransk eller spansk.


fransksmart og spansksmart er utarbeidet med tanke på skoleelever som lærer disse språkene, men kan også godt brukes av voksne.


mattesmart er et kortspill hvor du øver på multiplikasjonstabellen, samtidig som du spiller morsomme kortspill. Du kan også øve på addisjon og subtraksjon.

Alle spillene er utarbeidet i samarbeid med barn og unge. Språkspillene er gjennomgått av venner med fransk og spansk som morsmål.


For å lese om leksehjelp, går du inn på overskriften Leksehjelp.


Og så håper jeg du vil lese
den gammelrosa bloggen min:)


Herfra velger du fransksmart, spansksmart, mattesmart eller leksehjelp.


mattesmart, fransksmart og spansksmart kan du kjøpe her

mattesmart
Kringsjåveien 3A
7032 Trondheim
smartkort og leksehjelp
www.mattesmart.no