spansksmart
www.mattesmart.no
Yo - jeg
Tú- du
Él - han
Ella - hun
Usted - De

Nosotros/nosotras - vi
Vosotros /vosotras - dere
Ellos /ellas
- de

De personlige pronomen yo, tú, él osv., brukes ikke så mye på spansk, fordi verbendelsene viser hvem som gjør noe.

F.eks. hvem som snakker:

(Yo) habl
o - jeg snakker
(Tú) habl
as - du snakker
(Él) habl
a - han snakker


Men vi bruker pronomene for å unngå misforståelser:

Él habl
a español - Han snakker spansk
Ella habl
a español - Hun snakker spansk.


I
spansksmart er pronomene med. Dette er for oversiktens skyld,
så det skal bli lettere å lære de forskjellige verbformene.

LITT OM SPANSKE VERB
LITT SPANSK GRAMMATIKK

PRONOMEN
FORTID/PRESENS PERFEKTUM

Presens av haber (å ha) + perfektum partisipp av hovedverbet (snakket)
PRESENS

Hablar

1 Yo hablo - jeg snakker
2 Tú habl
as - du snakker
3 Él habl
a - han snakker
4 Ella habl
a - hun snakker
5 Usted habl
a - De snakker

6 Nosotros habl
amos -vi snakker
7 Vosotros habl
áis -dere snakker
8 Ellos habl
an - de snakker


Comer

1 Yo como - jeg spiser
2 Tú com
es - du spiser
3 Él com
e - han spiser
4 Ella com
e - hun spiser
5 Usted com
e - De spiser

6 Nosotros com
emos - vi spiser
7 Vosotros com
éis - dere spiser
8 Ellos com
en - de spiser


Vivir

1 Yo vivo
2 Tú vives
3 Él vive
4 Ella vive
5 Usted vive

6 Nosotros vivimos
7 Vosotros vivís
8 Ellos viven
FRAMTID / FUTURUM

Ir (å gå) i presens + infinitiv av verbet
Hablar

1 Yo voy a hablar - jeg skal snakke
2 Tú
vas a hablar - du skal snakke
3 Él
va a hablar - han skal snakke
4 Ella
va a hablar - hun skal snakke
5 Usted
va a hablar - De skal snakke

6 Nosotros
vamos a hablar - vi skal snakke
7 Vosotros
vais a hablar - dere skal snakke
8 Ellos
van a hablar - de skal snakke


Comer

1 Yo voy a comer - jeg skal spise
2 Tú
vas a comer - du skal spise
3 Él
va a comer - han skal spise
4 Ella
va a comer - hun skal spise
5 Usted
va a comer - De skal spise

6 Nosotros
vamos a comer - vi skal spise
7 Vosotros
vais a comer - dere skal spise
8 Ellos
van a comer - de skal spise


Vivir

1 Yo voy a vivir - jeg skal bo
2 Tú
vas a vivir - du skal bo
3 Él
va a vivir - han skal bo
4 Ella
va a vivir - hun skal bo
5 Usted
va a vivir - De skal bo

6 Nosotros
vamos a vivir - vi skal bo
7 Vosotros
vais a vivir - dere skal bo
8 Ellos
van a vivir - de skal bo
Hablar

1 Yo he hablado - jeg har snakket
2 Tú
has hablado - du har snakket
3 Él
ha hablado - han har snakket
4 Ella
ha hablado - hun har snakket
5 Usted
ha hablado - De har snakket

6 Nosotros
hemos hablado - vi har snakket
7 Vosotros
habéis hablado - dere har snakket
8 Ellos
han hablado - de har snakket

-ar verb ender på -ado


Comer

1 Yo he comido - jeg har spist
2 Tú
has comido - du har spist
3 Él
ha comido - han har spist
4 Ella
ha comido - hun har spist
5 Usted
ha comido - De har spist

6 Nosotros
hemos comido - vi har spist
7 Vosotros
habéis comido - dere har spist
8 Ellos
han comido - de har spist

-er verb slutter på -ido


Vivir

1 Yo he vivido - jeg har bodd
2 Tú
has vivido - du har bodd
3 Él
ha vivido- han har bodd
4 Ella
ha vivido - hun har bodd
5 Usted
ha vivido - De har bodd

6 Nosotros
hemos vivido - vi har bodd
7 Vosotros
habéis vivido - dere har bodd
8 Ellos
han vivido - de har bodd

-ir verb slutter også på -ido
Nosotras: Hunkjønnsform av vi
Vosotras: Hunkjønnsform av dere

Disse brukes når det bare handler om personer av hunkjønn. F.eks. jenter.

-
Nosotras hablamos español - Vi snakker spansk. (jenter)
-
¿Vosotras habláis espanol? - Snakker dere spansk? (jenter)


Nosotros: Vi
Vosotros: Dere

Brukes når det dreier seg om personer av hankjønn eller om begge kjønn.

-
Nosotros hablamos español: Vi snakker spansk (Bare gutter eller både gutter og jenter.)

-
¿Vosotros habláis español? Snakker dere spansk? (Bare gutter eller både gutter og jenter.)

Det samme gjelder for
ellos/ellas - de

I
spansksmart er det for oversiktens skyld bare brukt hankjønnsformer, siden de brukes mest.
Hankjønn-og hunkjønnsformer av pronomen
Verbene deles inn i tre grupper

1 gruppe: Verb som ender på -ar i infinitiv. Hablar (å snakke)

2 gruppe: Verb som ender på
-er i infinitiv. Comer (å spise)

3 gruppe: Verb som ender på
-ir i infinitiv. Vivir (å bo, leve)


Når vi tar bort endelsene
-ar, -er og -ir, får vi stammen av verbet.

Eks. Hablar. Ta bort endelsen
-ar, så får vi stammen av verbet -habl

Til den setter vi så de forskjellige personendingene. F.eks. Yo hablo
Slik bøyes verbene
mattesmart
Kringsjåveien 3A
7032 Trondheim