mattesmart
Kringsjåveien 3A
7032 Trondheim
fransksmart
LITT OM FRANSKE VERB
www.mattesmart.no
LITT OM FRANSK UTTALE

Det er to grupper verb på fransk: Regelmessige verb, og uregelmessige.
De fleste franske verbene er regelmessige.

Fransk har tre regelmessige bøyningsmøntre.

1 Verb som slutter på -er i infinitiv. Danser (danse)
2 Verb som slutter på -ir i infinitiv.
Finir (slutte, avslutte)
3 Verb som slutter på -re i infinitiv. Rendre (gi, levere tilbake)

I
fransksmart er bare de to første bøyningsmønstrene, gruppe 1 og 2 med:

Gruppe 1: Danser, préparer, parler (snakke), visiter (besøke), slutter på
-er i infinitiv.

Gruppe 2: Finir (slutte, avslutte), slutter på -
ir i infinitiv.
PASSÉ COMPOSÉ

Presens av avoir ( å ha ) + perfektum partisipp (danset) av hovedverbet

Franske ord har et svakt trykk på siste stavelse. Taxi rugby

I en setning er det den siste stavelsen som har mest trykk.
Eks. Je visite Par
is /Pari/

Fransk
-r er oftest en skarre -r.


På fransk uttaler man ikke:

- e i slutten av et ord. Eks. Rose /rås/ (rose).

Men
-e i slutten av de korte Je, te, me uttales som en kort ø. Eks. Je /sjø/.


- De fleste konsonantene i slutten av ord. Eks. Paris /Pari/, sport /spår/.

- H. Eks. Hôtel /åtel/.


Man uttaler:

- Vanligvis konsonantene c, f, l og r i slutten av ord. Eks. Capital /kapital/, finir /finir/

Unntak:
-r i slutten av -er verb i infinitiv uttales ikke. Eks. Danser /danse/
Tu vas danser?
/Tu va danse?/ (Skal du danse?)

FRAMTID / FUTUR PROCHE

Aller (å gå) i presens + infinitiv av verbet

Verb som slutter på -er

Danser

1 J'ai dansé - jeg har danset
2 Tu as dansé - du har danset
3 Il a dansé - han har danset
4 Elle a danse - hun har danset

5 Nous avons dansé - vi har danset
6 Vous avez dansé - dere har danset
7 Vous avez dansé - De har danset
8 Ils ont dansé - de har danset


Verb som slutter på -ir

Finir

1 J'ai fini - jeg har sluttet
2 Tu as fini - du har sluttet
3 Il a fini - han har sluttet
4 Elle a fini - hun har sluttet

5 Nous avons fini - vi har sluttet
6 Vous avez fini - dere har sluttet
7 Vous avez fini - De har sluttet
8 Ils ont fini - de har sluttet

Slik bøyes disse verbene

PRESENS

Verb som slutter på -er

Parler

1 Je parle - jeg snakker
2 Tu parles - du snakker
3 Il parle - han snakker
4 Elle parle - hun snakker

5 Nous parlons - vi snakker
6 Vous parlez - dere snakker
7 Vous parlez - De snakker
8 Ils parlent - de snakker,m
9 Elles parlent - de snakker,f


Slik bøyes altså også danser, préparer og visiter.


Om 8 og 9:
Hunkjønnsformen
Elles brukes når subjektet består av bare personer av hunkjønn.
F.eks. jenter.
Elles parlent - de (jentene) snakker.

Hankjønnsformen Ils brukes når subjektet består av personer av hankjønn eller begge kjønn.
Eks.
Ils parlent - de (guttene eller guttene og jentene) prater.

Ils er
derfor mest brukt. For oversiktens skyld er bare Ils med i fransksmart.


Verb som slutter på -ir

Finir

1 Je finis - jeg slutter
2 Tu finis - du slutter
3 Il finit - han slutter
4 Elle finit - hun slutter

5 Nous finissons - vi slutter
6 Vous finissez - dere slutter
7 Vous finissez - De slutter
8 Ils finissent - de slutter

Verb som slutter på -er

Danser

1 Je vais danser - jeg skal danse
2 Tu vas danser - du skal danse
3 Il va danser - han skal danse
4 Elle va danser - hun skal danse

5 Nous allons danser - vi skal danse
6 Vous allez danser - dere skal danse
7 Vous allez danser - De skal danse
8 Ils vont danser - de skal danse


Verb som slutter på -ir

Finir

1 Je vais finir - jeg skal slutte
2 Tu vas finir - du skal slutte
3 Il va finir - han skal slutte
4 Elle va finir - hun skal slutte

5 Nous allons finir - vi skal slutte
6 Vous allez finir - dere skal slutte
7 Vous allez finir - De skal slutte
8 Ils vont finir - de skal slutte